درباره همایش

امروزه، توسعه ساخت وساز صنعتی و گذر از ساخت وساز سنتی  از یک سو و استفاده از تكنولوژی ها و فناوری های نوين صنعت ساخت از سویی دیگر، از ضروری ترين مباحث علمی و تخصصی در رشد و توسعه ی كشور به شمار می رود.

 

علاوه بر این، افزایش فارغ التحصیلان رشته های مهندسی عضو سازمان، ضرورت توجه به وضعیت معیشت و نیز بکارگیری توانمندی اعضای محترم در جهت اعتلای شرایط کشور را مضاعف نموده است.با توجه به اینکه  با افزایش رقابت در صنعت ساختمان، این صنعت دیگر یک فعالیت صرفاً فنی نبوده و می بایست برای موفقیت در آن، به عنوان یک کسب وکار حرفه ای به آن نگاه کرد.

 

خاورمیانه بعنوان یکی از حساس ترین نقاط دنیا از منظر ذخایر و اتفاقات مهم در چهار دهه اخیر همواره مورد توجه بازارهای سرمایه بوده است و هر روزه هزاران نفر در سراسر دنیا حوادث و خبرهای این قسمت از زمین را با حساسیت پیگیری می نمایند. رشد جمعیت در کنار ذخایر مهم نفت و گاز دنیا موجب شده تا صنعت ساخت وسازاز جایگاه و شرایط خاصی برخوردار شود. در کنار همه این شرایط، سهم کشورما در صنعت ساخت وساز فرا سرزمینی در سالیان اخیر علرغم منابع انسانی خبره و تبحر و توانمندی شرکت های این حوزه، چشمگیر و در خورنبوده است.

 

سازمان نظام مهندسی بعنوان یکی از زیر سیستم های این صنعت هم نتوانسته جایگاه خود و اعضای خود را به گونه ای مناسب نشان دهد.بی شک بازاریابی و افزایش سهم سازمان نظام مهندسی برای  اعضای خود در این کسب و کار حرفه ای بین المللی ،روش و چارچوب های کاری خود را می طلبد، بگونه ای که اعضای سازمان با توانمندی قابل قبول بتوانند سناریو توسعه صنعت ساخت و ساز و مشارکت در بازار کار بین المللی را محقق سازند.

 

محورها

 

- انتقال تجربیات موفق جهانی در توسعه و مهندسی ساخت
- چالش‌ها و راهبردهای بهبود خدمات مهندسی
- چالشها و راهبردهای بهبود فضای کسب و کار در توسعه و مهندسی ساخت
- آخرین تحولات علمی، فنی و فناوری در توسعه و مهندسی ساخت
- ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در توسعه و مهندسی  ساخت
- الزامات پدافند غیر عامل در توسعه و مهندسی ساخت 

 

ارائه گواهی Wissen

اهداف و مزایای حضور در کنفرانس

کیمیا سامانه